Get Adobe Flash player

postheadericon Swiss Contribution. "Wznowienie wydania Leksykonu Podkarpackich Smaków"

swiss contributionInformacja dot. projektu pn. „Wznowienie wydania Leksykonu Podkarpackich Smaków”. W ramach funduszu promocji produktu regionalnego/ tradycyjnego/ekologicznego – NGO, JST, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej (Szwajcarsko – Polski Program Współpracy, Projekt pn. „Alpejsko – Karpacki Most Współpracy”).

Jest to już IV wydanie „Leksykonu Podkarpackich Smaków”. Głównym celem projektu jest wsparcie lokalnie działających producentów żywności tradycyjnej, regionalnej i ekologicznej. Produkcja żywności wysokiej jakości staje się sposobem na wejście na współczesny, niezwykle wymagający rynek zapotrzebowania na dobrą i oryginalną żywność. Wznowienie wydawnictwa wpłynie na wypromowanie i popularyzację podkarpackiej żywności tradycyjnej, regionalnej i ekologicznej. Wpisane do Leksykonu produkty zostaną utrwalone i przez to zachowane jako dziedzictwo kulinarne i kulturowe regionu.

Całkowity koszt realizacji projektu to 20 000,-zł brutto. Z tego 3 000,-zł brutto pochodzić będzie z budżetu Województwa Podkarpackiego, a 17 000,-zł z funduszu promocji produktu regionalnego/ tradycyjnego/ekologicznego – NGO, JST, który jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej (Szwajcarsko – Polski Program Współpracy, Projekt pn. „Alpejsko – Karpacki Most Współpracy”. Działanie 5 Fundusze Grantowe).
Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej Umowy będzie kierowana na poniższe adresy:

Beneficjent:
Województwo Podkarpackie
al. Ł. Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów
Tel. 17 747 69 35
Fax 17 860 67 11
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

logotypy przestrzen smaki procarpathia

  • Smaki 1
  • Smaki - 2
  • Smaki - 3
  • Smaki - 4
  • Smaki - 5

Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego

Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego

Producenci żywności

Zachęcamy wszystkich podkarpackich producentów żywnosci tadycyjnej, regionalnej i ekologicznej oraz producentów żywności o potwierdzonej jakości ( dotyczy tych produktów, które uzyskały znak jakości np. PPŻ, Agro Polska, PDJ, Teraz Polska, Jakość tradycja i in.) do przekazywania zdjęć swoich produktów. Każdy z ww. produków będzie zaprezentowany.

güvenlik şirketleri weblebi