Get Adobe Flash player

postheadericon Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego

Idea Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego powstała w Szwedzkiej Skandii i na duńskiej wyspie Bornholm w 1995 r. Projekt ten szybko spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców i władz samorządowych w regionach, a także ze strony innych regionów europejskich, których ambicją było zaoferowanie mieszkańcom i turystom regionalnej żywności. Aktualnie Sieć zrzesza 26 regionów z całej Europy:

 1. Bornholm, Dania
 2. Zelandia, Dania
 3. ŁabaWezera– Pomorze, Niemcy
 4. Lüneburg, Niemcy
 5. Rugia, Niemcy
 6. Łatgalia, Łotwa
 7. Auksztota, Litwa
 8. Østfold, Norwegia
 9. Mazowsze, Polska
 10. Opolszczyzna, Polska
 11. Województwo pomorskie, Polska
 12. WarmiaMazuryPowiśle, Polska
 13. Pomorze Zachodnie, Polska
 14. Wielkopolska, Polska
 15. Galicia, Hiszpania
 16. Blekinge, Szwecja
 17. Gotlandia, Szwecja
 18. Halland, Szwecja
 19. Skania, Szwecja
 20. Småland, Szwecja
 21. Västernorrland, Szwecja
 22. Olandia, Szwecja
 23. Östergötland, Szwecja
 24. Równe, Ukraina
 25. Województwo świętokrzyskie, Polska – region-kandydat (2009).
 26. Województwo dolnośląskie, Polska – region-kandydat (2010).

 

Głównym celem regionów znajdujących się w sieci jest promocja rozwoju tradycyjnej i nowoczesnej żywności opartej na lokalnych zasobach surowców. Regiony realizują działania, które mają na celu promocję i poprawę jakości regionalnej żywności oraz wzmocnienie regionalnej tożsamości. W obrębie każdego regionu istnieje regionalna sieć zrzeszająca producentów uczestniczących w sieci - są nimi m.in. gospodarstwa rolne, zakłady przetwórstwa żywności i restauracje podkreślające swoje powiązania z regionem. Producenci muszą spełniać kryteria dla produktów i potraw uznanych za żywność lokalnego pochodzenia. Regionalne Dziedzictwo Kulinarne jest ideą promującą produkcję i sprzedaż lokalnej
i regionalnej żywności, służyć ma spełnianiu życzeń konsumentów, zwiększaniu współpracy pomiędzy lokalnymi producentami żywności, restauracjami i regionami, a także wymianie wiedzy pomiędzy regionami członkowskimi. Ważne jest również promowanie rozwoju żywności, do produkcji, której wykorzystywane są lokalne zasoby surowcowe.

Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego sprawia,
że zwiększa siędostępność lokalnych i regionalnych specjalności kulinarnych. Sklepy i restauracje opatrzone logo Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego oferują lokalne i regionalne produkty i potrawy, które podtrzymują i rozpowszechniają lokalne zwyczaje oraz promują regionalną, tradycyjną kulturę jedzenia.

 Właścicielem licencji na chroniony znak: Dziedzictwo Kulinarne jest Samorząd Województwa. Np. w Województwie Warmińsko Mazurskim do regionalnej sieci przystąpiło ponad 50 jednostek z regionu,  w skład którychwchodzą: restauracje i inne punkty gastronomiczne, gospodarstwa rolne, przedsiębiorstwa rybackie, przetwórcy żywności, sklepy farmerskie, hurtownicy, sprzedawcy detaliczni. Członkowie sieci, mając na względzie regionalną więź, współpracują ze sobą tworząc charakterystyczną sieć powiązań np. regionalny surowiec zostaje przetworzony i sprzedany w regionie, a sprzedawcy muszą umieć opisać w szczegółach jak wspomniane produkty zostały wytworzone. Oprócz korzystania z renomowanego loga sieci, który jest wyznacznikiem, informującym o jakości produktu, oraz wzajemnej współpracy, dodatkową korzyścią dla przedsiębiorców jest możliwość posiadania linku na stronach internetowych: Europejskiego Dziedzictwa Kulinarnego - www.culinary-heritage.com.

Jako, że dziedzictwo kulinarne jest ważnym elementem dziedzictwa kulturowego, Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego tworzy wizerunek
i promuje region. Ponadto przyczynia się do rozwoju przedsiębiorczości, tworzy również płaszczyznę do współpracy dla wielu przedsiębiorstw w regionie. Ponadto jako pełnoprawny członek sieci, region uzyskuje możliwość brania udziału
w różnych inicjatywach podejmowanych przez regiony członkowskie.

 

Zasady przystępowania przedsiębiorstw do Sieci Dziedzictwo Kulinarne - wstępne założenia

 

Przyjęte przedsiębiorstwa*powinny aktywnie promować i rozwijać regionalną żywność oraz być dobrymi ambasadorami regionu oraz Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego w całej Europie.

*Pojęcie „przedsiębiorstwo'; „przedsiębiorca" rozumiane jest w sensie ogólnym włączywszy rolników, osoby prowadzące gospodarstwa rolne.

Przedstawiciele następujących branży będą mogli ubiegać się o członkostwo:

 • producenci surowców w rolnictwie, ogrodnicy, przedsiębiorstwa rybołówstwa/rybactwa;
 • przetwórcy żywności;
 • restauracje i inne punkty gastronomiczne;
 • sklepy farmerskie, hurtownicy i sprzedawcy detaliczni;

Przyjęte przedsiębiorstwa powinny:

 • być zarejestrowane i działać w Województwie.
 • przestrzegać obowiązujących przepisów polskich i unijnych;

Przyjęte przedsiębiorstwa muszą wykazać więź z regionem i pracować nad promocją regionalnego rozwoju. Powinni także używać w znaczącym stopniu produktów które:

 • pochodzą z regionu lub;
 • są częścią kulturowego dziedzictwa regionu lub;
 • zostały wyhodowane/wyprodukowane przez przedsiębiorstwo, które zachowuje powiązania z regionem.

 

Producenci surowców w rolnictwie, ogrodnicy, przedsiębiorstwa rybołówstwa/rybactwa:

 • Powinni sprzedawać produkty żywnościowe, które sami wyprodukowali lub które zostały wyprodukowane przez inne przedsiębiorstwa z regionu;
 • Muszą potrafić opisać w szczegółach klientom, jak wspomniane produkty zostały wytworzone.

 

Przetwórcy żywności:

 • Surowce żywnościowe powinny być produkowane w regionie ;
 • Logo Dziedzictwa Kulinarnegomoże być przyznane tym produktom, które spełniają wymagane kryteria.

 

Restauracje i inne punkty gastronomiczne:

Powinny aktywnie starać się używać w znaczącym stopniu regionalnie i lokalnie wytwarzanych surowców/składników.

 • Powinny opowiedzieć klientom skąd wspomniane surowce, składniki pochodzą.
 • Powinny produkować potrawy, które mają historyczne powiązanie z regionem lub stwarzać i dalej rozwijać żywność i potrawy z regionu.
 • Powinny zawsze umieszczać regionalne potrawy w swoim tygodniowym menu. Regionalne potrawy powinny być wyraźnie zaznaczone, najlepiej z użyciem logo Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego w menu. 

Sklepy farmerskie, hurtownicy i sprzedawcy detaliczni:

 • Powinny, jako część ich działalności, promować składniki i wyprodukowane produkty, które pochodzą z regionu.
 • Mogą używać logo Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnegowyłącznie do promocji składników, które są wytwarzane w regionie.

Z definicji, członkowskie przedsiębiorstwa, które używają logo Regionalnego

Dziedzictwa Kulinarnego  będą promować siebie same, region,

europejską sieć i wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa członkowskie oraz

organizacje i są niniejszym związane następującymi zobowiązaniami:

 • Członkowie będą musieli wysłać przedstawiciela na przynajmniej jednodniowe szkolenie o Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego i tradycjach żywieniowych  w ciągu pierwszego roku członkostwa;
 • Członkowie będą musieli umieścić logo Dziedzictwo Kulinarne na głównym wejściu do ich siedziby lub w innym miejscu, gdzie może ono być wyraźnie widziane;
 • Członkowie będą musieli używać logo Dziedzictwo Kulinarne w swoich materiałach reklamowych; odnosi się to do reklam drukowanych i stron internetowych, tam gdzie praktycznie możliwe jest zamieszczenie logo.

W przypadku, gdy przedsiębiorstwo nie spełnia wymagań regulaminu
i przepisów Samorząd Województwa, właściciel licencji Dziedzictwa Kulinarnego może zachować prawo do wypowiedzenia przedsiębiorstwu członkostwa.

 

 

  

 • Smaki 1
 • Smaki - 2
 • Smaki - 3
 • Smaki - 4
 • Smaki - 5

Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego

Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego

Producenci żywności

Zachęcamy wszystkich podkarpackich producentów żywnosci tadycyjnej, regionalnej i ekologicznej oraz producentów żywności o potwierdzonej jakości ( dotyczy tych produktów, które uzyskały znak jakości np. PPŻ, Agro Polska, PDJ, Teraz Polska, Jakość tradycja i in.) do przekazywania zdjęć swoich produktów. Każdy z ww. produków będzie zaprezentowany.

güvenlik şirketleri weblebi