Get Adobe Flash player

postheadericon JAKOŚĆ TRADYCJA

Decyzją z dnia 12 czerwca 2007r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uznał system „Jakość Tradycja” za krajowy system jakości żywności. OPIS SYSTEMU JAKOŚCIOWEGO „JAKOŚĆ TRADYCJA”

System jakościowy „Jakość Tradycja” służy wyróżnianiu produktów żywnościowych wysokiej jakości z uwzględnieniem produktów tradycyjnych.

System stawia na:

- Jakość produktu: do systemu będą przyjmowane wyłącznie produkty wysokiej jakości wynikające z ich tradycyjnego charakteru, posiadające szczególną jakość, reputację lub inne cechy odróżniające je od innych należących do tej samej kategorii. Producent deklaruje zachowanie wyższych standardów produkcyjnych lub wyjątkowych cech produktów. Przed dopuszczeniem do uczestnictwa w systemie produkt będzie podlegał szczegółowej weryfikacji zgodnie z Regulaminem Znaku, który został przyjęty przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, a wcześniej zatwierdzony przez Radę, Zarząd Izby oraz Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Znak Jakość Tradycja jest znakiem zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym za numerem Z-307821 i chroniony zgodnie z prawem własności przemysłowej jako znak wspólny gwarancyjny.

- Kontrolę jakości: producenci są zobowiązani do posiadania certyfikatu zgodności, potwierdzającego wytwarzanie produktu zgodnie ze specyfikacją. Producenci używający znaku jakościowego „Jakość Tradycja” będący w Systemie Jakości Żywności powinni poddawać swoje produkty kontroli, której celem jest zagwarantowanie że stosowana metoda wytwarzania jest zgodna z metodą deklarowaną we wniosku. Wyboru jednostki kontrolnej dokonują sami producenci, koszty kontroli ponoszą uprawnieni do korzystania ze Znaku. Kontroli tej nie należy mylić z kontrolą urzędową gwarantującą bezpieczeństwo żywności dokonywaną przez odpowiednie służby weterynaryjne lub sanitarne.

- Otwartość Systemu: do systemu organizowanego prze PIPRiL we współpracy ze Związkiem Województw Rzeczypospolitej Polskiej mogą przystąpić wszyscy rolnicy, producenci rolni, przetwórcy w kraju i za granicą, członkowie Izby i nie należący do niej. Jedynym kryterium przyjęcia do systemu produktu jest jego jakość. Nie można odmówić, bez ważnych powodów, prawa używania znaku przedsiębiorcom, którzy spełniają kryteria określone w regulaminie. Uczestnictwo w systemie potwierdzania jakości żywności jest całkowicie dobrowolne.

- Przejrzystość i identyfikowalność produktu: regulamin określa tryb i zasady korzystania ze znaku. Używający go producenci są zobowiązani do określenia częstotliwości i zakresu kontroli oraz prowadzenia dokumentacji mającej na celu zapewnienie pełnej identyfikowalności produktu (traceability).


UWAGA!

• Wszelkich informacji udziela Sekretarz Kapituły Znaku – Jan Zwoliński, wiceprezes Zarządu PIPRiL –
tel. 22/ 22 430 73, kom. 784 017 400

• Opłaty: opłata manipulacyjna – 100 zł

• Opłata za udzielenie licencji Znaku – 500 zł

• Inne opłaty ustalane są w drodze negocjacji producenta z Kapitułą Znaku

• Wszystkie płatności związane ze Znakiem „jakość Tradycja” należy dokonywać na konto
06 1020 1013 0000 0002 0109 4242

Akredytowane i upoważnione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jednostki certyfikujące uprawnione do kontroli zgodności ze specyfikacją.

1) PNG Sp. z o.o. Jednostce Certyfikującej PNG w Zajączkowie, numer identyfikacyjny OZ/jc-01/2006/PL, 26-065 Piekoszów, http://www.png.ecofarm.pl/ , tel. prefix +48 41 306 40 00, tel/fax +48 41 306 48 11 do 14

2) Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie, numer identyfikacyjny OZ/jc-02/2006/PL, 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 23A http://www.pcbc.gov.pl/ , +48 22 46-45-200

3) COBICO Sp.z o.o., numer identyfikacyjny OZ/jc-03/2007/PL, 31-559 Kraków, ul. Grzegórzecka 77, http://www.cobico.pl/, tel.: + 48 12 632 35 71, + 48 12 630 90 90, fax: + 48 12 416 36 46.

4) BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o., numer identyfikacyjny OZ/jc-04/2007/PL, 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25 A, http://www.biocert.pl/ ; tel/fax: + 48 12 430-36-06.

 

Powyższy dokument jest plikiem PDF. Aby go otworzyć należy użyć programu Adobe Acrobat. Można go pobrać tutaj.

 

 

  • Smaki 1
  • Smaki - 2
  • Smaki - 3
  • Smaki - 4
  • Smaki - 5

Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego

Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego

Producenci żywności

Zachęcamy wszystkich podkarpackich producentów żywnosci tadycyjnej, regionalnej i ekologicznej oraz producentów żywności o potwierdzonej jakości ( dotyczy tych produktów, które uzyskały znak jakości np. PPŻ, Agro Polska, PDJ, Teraz Polska, Jakość tradycja i in.) do przekazywania zdjęć swoich produktów. Każdy z ww. produków będzie zaprezentowany.

güvenlik şirketleri weblebi